ЕНЕРГО-ПРО Мрежи извършва повторна проверка на вградените трафопостове в Североизточна България

Published on 17.10.2012

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи извършва повторна проверка на вградените трафопостове в Североизточна България

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи приключва по график годишните инспекции и профилактики на съоръженията, за да ги подготви за работа при зимни условия, когато натоварването е по-голямо. Въпреки това компанията възложи повторна инспекция на вградените трафопостове на територията на Североизточна България, за да се презастрахова след инцидента с взривения трафопост в град Бургас.

Общият брой на трафопостовете, собственост на Енерго-Про Mрежи е 11 391, от тях 626 са вградени в жилищни и обществени сгради.  По-голямата част от тях са построени по времето, когато електроразпределителните дружества са били държавни, а в последните години компанията изгражда такива съоръжения само по изключение, защото при тях всичко е по-сложно – както изграждането, така и поддръжката. В сравнение с обикновените надземни трафопостове, разходите за изграждане и поддръжка на вградените съоръжения са около два пъти по-големи.

Вградени трафопостове се изграждат в съответствие със съществуващите общи устройствени планове на населените места и възможностите, които предоставят те – основно в централните части на големите градове, където застрояването през годините е довело до липса на свободни парцели за построяването на електрическите съоръжения. Обикновено инициативата за изграждане на този тип трафопостове е от страна на инвеститорите, които не желаят да отделят част от скъпите парцели за електрозахранващо съоръжение.

Състоянието на вградените трафопостове се следи и поддържа в нормативно определените граници на режим на нормална експлоатация. Енерго-Про Мрежи поддържа своите трафопостове съгласно действащата нормативна уредба, като в регламентираните срокове се извършват технически инспекции и обслужване, планови ремонти и модернизации на съоръженията.

При вградените трафопостове има повишени нормативни изисквания за противопожарна безопасност, шум и вибрации, които Енерго-Про спазва стриктно. Въпреки това, по чисто технически причини, тяхната работа понякога предизивква оплаквания от страна на живеещите в такива сгради. Проблемът е, че от съображения за противопожарна безопасност, във вградените трафопостове се монтират сухи трансформатори, които при работа са по-шумни и с по-големи вибрации. По тази причина компанията избягва да изгражда вградени трафопостове и го допуска само при настояване на инвеститора и след съгласуване с местните институции.

За да се премахне даден вграден трафопост, жилищната сграда трябва да бъде захранена от друг съществуващ трафопост или да бъде изграден нов. Обикновено съществуващите съоръжения в централните части на градовете са оптимално натоварени и не биха могли да поемат допълнителен товар, което означава да се изградят нови съоръжения. А строителството на свободно стоящи трафопостове и техническа инфраструктура изисква наличие на свободни парцели в съществуващите общи устройствени планове на населените места.

More news