Телефонни линии

Сигнали за адреси без електрозахранване могат да се подават на денонощните телефони на ЕРП Север - 0700 161 61 и 0700 359 10

Телефонни линии
За клиенти

Актуализирай своите данни за кореспонденция!

Виж повече

За клиенти
Онлайн плащане

Плати сметката си за електроенергия онлайн - бързо, сигурно и без допълнителни такси

Виж повече

Онлайн плащане
Регулиран пазар

Полезна информация